Pridružitev brezžičnemu omrežju eduroam

Navodila za pridružitev brezžičnemu omrežju eduroam

Opravite pet korakov in tako omogočite vsem svojim učiteljem in učencem uporabo brezžičnega omrežja eduroam.

Pomoč in podpora

helpdesk@arnes.si

(01) 479 88 00


Pridružitev brezžičnemu omrežju eduroam


1 Pridružitveni sporazum za uporabo omrežja eduroam

Pridružitveni sporazum

Po podpisu pridružitvenega sporazuma, ga pošljite na naslov.

ARNES
AAI in Eduroam
p.p. 7
1001 Ljubljana

2 Potrdilo sporazuma

Po pregledu in potrditvi pridružitvenega sporazuma na Arnesu, vam bomo omogočili dostop do orodij in mehanizmov, ki so potrebni za vzpostavitev infrastrukture in vključitev v eduroam.

O dostopih do orodij boste obveščeni po e-pošti, ki ste jo navedli v pridružitvenem sporazumu.


Vzpostavitev brezžičnega omrežja

Vzpostavitev brezžičnega omrežja

Vzpostavite brezžično omrežje (stikala in dostopovne točke) v skladu s tehničnimi določili.

Tehnična določila

Povzetek zahtev

  • Urediti morate segmentacijo lokalnega omrežja z uporabo VLANov IEEE 802.1q. Določiti morate vsaj dva VLANa, enega za uporabnike omrežja Eduroam in drugega za omrežje dostopovnih točk
  • Registrirajte ustrezno velik naslovni prostor za omrežje eduroam
  • Za nastavljanje dostopovne opreme, ki jo upravlja Arnes se obrnite za pomoč na Arnes svetovanje

Priklop v eduroam

Pripravo infrastrukture in registracijo v omrežje eduroam lahko izvedete na zavihtu "Priklop v eduroam"

1 Poiščite organizacijo

Na pregledu vaše E-Identitete poiščite organizacijo, ki jo želite upravljati.

E-Identiteta

2 Naročilo infrastrukture in vključitev v eduroam

Na zavihku "Priklop v eduroam" sledite prikazanemu čarovniku. V kolikor vaša organizacija izpolnjuje vse pogoje za vključitev v eduroam boste na zavihku "Uporaba infrastrukture na Arnesu" videli domeno vaše organizacije in omrežje z imenom eduroam, ki bo uporabljeno za uporabnike na vaši organizaciji. Po kliku na gumb "Vključi nas v eduroam" se bo za vašo organizacijo pripravila vsa potrebna infrastruktura za prijavo uporabnikov v omrežje eduroam in dodeljevanje naslovov IP.

3 Registracija dostopovnih točk

Vse dostopovne točke v vašem omrežju eduroam je potrebno registrirati v storitev, ki jo uporabljate na Arnesu.

Podatki potrebni za registracijo:

  • Ime dostopovne točke
  • Naslov IP
  • Skrivnost

Navodila za nastavitev dostopovnih točk najdete v tehnični dokumentaciji.


Komisijski pregled

Pregled skladnosti omrežja s tehničnimi zahtevami

Po uspešni vzpostavitvi brezžičnega omrežja in priklopu v eduroam, Arnes opravi komisijski pregled omrežja in opreme.

V kolikor gostujete RADIUS strežnik za eduroam na Arnesu lahko komisijski pregled opravite kar sami preko spletnega vmesnika na aai.arnes.si. Komisijski pregled opravi Arnesov eduroam komisar, ki preveri delovanje vaše postavitve in izpiše stanje.

Podrobnejši opis pregleda omrežja je na voljo na tej spletni strani. Po pregledu je vaša organzacija uspešno pridružena v eduroam in njena lokacija je objavljena na zemljevidu spletne strani http://www.eduroam.si.