Storitev za upravljanje E-identitet

Upravljanje E-Identitet

Upravljanje E-Identitet z uporabo sistema IdM (SIO MDM).

IdM omogoča:
  • upravljenje preko spletnega vmesnika
  • sinhronizacijo izbranega nabora podatkov v Active Directory in OpenLDAP
  • organizacijo podatkov glede na potrebe vzgojno-izobraževalnih zavodov
  • dostop zunanjih aplikacij do podatkov preko spletnih storitev
  • urejanje podatkov o zaposlenih, učencih in starših
Navodila za uporabo

Dostop za obstoječe uporabnike

SIO.MDM