Komisijski pregled omrežja eduroam

Arnesov eduroam komisar

Pregled delovanja brezžičnega omrežja eduroam za organizcije, ki gostujejo RADIUS strežnik na Arnesu opravi kar Arnesov eduroam komisar. Eduroam komisar s pomočjo dnevniških datotek in podatkov, ki jih vpišete v spletni vmesnik preveri delovanje v zadnjih 24-ih urah. Postopek pregleda obsega:

  • Pregled RADIUS dnevniških datotek vseh dostopovnih točk in uspešnost prijav
  • Pregled uspešnosti dodeljevanja naslovov IP
  • Pregled spletne strani na kateri uprabniki pridobijo več informacij o dostopu do storitve


Pregled na daljavo

V primeru, da vzpostavite lasten RADIUS strežnik na svoji organizaciji, Arnes opravi pregled na daljavo. Na strežniku je potrebno za čas pregleda tehničnemu osebju omogočiti:

  • Omrežni dostop do SSH porta na vaš strežnik (tcp/22)
  • SSH dostop do skrbniškega uporabnika na sistemu. Običajno je to uporabnik root, kateremu omogočite SSH dostop s strani strežnika turn1.arnes.si z javnim ključem: ključ )

Želeno je, da je pri komisijskem pregledu prisotna kontaktna oseba iz organizacije in zunanji izvajalci. Izvajalci so obvezani, da v najkrajšem času odpravijo morebitne pomanjkljivosti, ki so ugotovljene na komisijskem pregledu.

Postopek pregleda na dalavo obsega pregled delovanja RADIUS strežnika, pravilnost konfiguracije storitve FreeRADIUS, LDAP in beleženje zgodovine prijav. Po Pregledu na daljavo pa sledi le še pregled na lokaciji, kjer se preveri pokritost in postavitev dostopovnih točk. Po uspešno opravljenem pregledu se organizacijo doda na sezna pridruženih organizacij (na www.eduroam.si) in je s tem tudi končan postopek pridružitve.