Upravljanje imenika uporabnikov

Urejanje E-Identitet

Za urejanje E-Identitet in njihovo sinhronizacijo v OpenLDAP in Active Directory priporočamo uporabo sistema za upravljanje z identitetami (IdM) - SIO MDM.

Upravljanje E-Identitet

Upravljanje E-Identitet z uporabo sistema IdM (SIO MDM).

IdM omogoča:
 • upravljenje preko spletnega vmesnika
 • sinhronizacijo izbranega nabora podatkov v Active Directory in OpenLDAP
 • organizacijo podatkov glede na potrebe vzgojno-izobraževalnih zavodov
 • dostop zunanjih aplikacij do podatkov preko spletnih storitev
 • urejanje podatkov o zaposlenih, učencih in starših
Navodila za uporabo

Dostop za obstoječe uporabnike

SIO.MDM

IdM vmesnik - JXplorer

JXplorer je program za urejanje uporabniških podatkov v imeniku LDAP.

JXplorer interaktivni video vodič

Za lažje vnašanje in urejanje uporabnikov v imenik LDAP smo pripravili interaktivna video navodila za osnovne operacije z IdM vmestnikom JXplorer. Za ogled navodil morate imeti omogočen Javascript in dovoljen prikaz pojavnih oken (pop-up)!.

Seznam interaktivnih video navodil: (za zagon željenih navodil kliknite na povezavo).

Namestitev

Namestiti je potrebno program JXplorer, ki deluje v okoljih Windows, Linux, MacOS X in drugih. Na voljo je na uradni spletni strani.

V program nato lahko uvozite predpripravljene vtičnike, ki vsebujejo predloge (template) in druge dodatke, ki se uporabljajo za lažje dodajanje in spreminjanje uporabnikov.

Podatki, ki so uporabljeni v spodnjem primeru, so izmišljeni.V postopku nastavljanja jih ustrezno nadomestite z vašimi.


Namestitev vtičnikov

Vtičnik, ki vsebuje vzorčno predlogo z obveznimi atributi potrebne v aplikacijah ArnesAAI in ostalimi nastavitvami, si lahko prenesete tu.

Namestite ga tako, da ga razpakirate v mapo kjer je nameščen JXplorer (primer: "C:\Program Files\jxplorer").


Pregled in urejanje nameščenih certifikatov

Za pregled, urejanje in brisanje nameščenih certifikatov, ki ste jih označili kot vredne zaupanja v orodni vrstici kliknite na Security>Trusted Servers and CAs.

Odpre se upravitelj certifikatov.

Certifikate lahko pregledujete, dodajate in brišete. Za izvedbo teh operacij program zahteva geslo, ki ga lahko tudi spremenite. Privzeta vrednost je: changeit.

Urejanje zaključite s klikom na gumb .


Dodajanje in povezovanje na strežnik

V orodni vrstici kliknete na gumb . Odpre se vam okno kjer lahko urejate povezave in se povezujete na LDAP strežnike.

V polja vnesite svoje podatke, kot v primeru na sliki. Povezavo shranite s klikom na gumb . Na strežnik se povežete s klikom na gumb .

Potrebno je potrditi tudi, da je SSL certifikat strežnika vreden zaupanja. Potrdite ga s klikom na gumb .


Dodajanje in urejanje uporabnika iz predloge

Z desnim klikom kliknite na ime baze v kateri so shranjeni uporabniki. Uporabnika s pomočjo vzorčne predloge lahko vnesete, tako da kliknete na gumb .

Odpre se vam vnosno okno, v katerem izberete sheme, ki jih bo vnos vseboval. Sheme vam na podlagi že vnesenih uporabnikov JXplorer predlaga sam in so prikazane na spodnji sliki. Vnesti je potrebno še RDN, v primeru na sliki je RDN eduPersonPrincipalName=janez.novak@primer.si.. Vnos potrdite s klikom na gumb .

Odpre se okno s podatki o vnosu v Table editor načinu.

Pred zapisom vnosa v bazo LDAP je potrebno izpolniti še polji sn in cn, nato za zapis vnosa kliknite na gumb .

Po zapisu vnosa v bazo se poleg zavihka Table editor pojavi še zavihek HTML View. Kliknite na zavihek .

Nato iz spustnega menija izberite željeno predlogo za urejanje vnosa.

V našem primeru uporabljamo AAI-Mandatory.html.

V tem pogledu lahko urejate podatke o vnosih. Slika prikazuje obvezne atribute v bazi ldap. Med stranmi za urejanje lahko prehajate s pomočjo navigacijske vrstice.

Po zaključku urejanja vnosa ga v bazi posodobite s klikom na gumb .

Program izpiše obvestilo o uspehu zapisovanja.


Tiskanje obvestil o uporabniških računih

ArnesAAI vtičnik vsebuje predlogo za tiskanje obvestil uporabnikom o njihovih uporabniških računih. V navigacijski vrstici jo izberite s klikom na gumb Oblika za tiskanje.

Odpre se pregled uporabniških podatkov in pravila. Predlogo lahko po potrebi prilagodite.

.

Za tiskanje obvestila kliknite na gumb .


Uvoz uporabnikov iz formata .ldif

V orodni vrstici kliknite na LDIF>Import File.

Odpre se vam okno za izbiro datoteke za uvoz.

S klikom na gumb izberite datoteko .ldif, ki vsebuje zapis, ki ga boste uvozili v ldap bazo. Datoteka test_user.ldif, ki vsebuje podatke za testno uporabniško ime.

Vnos se pojavi na levi strani, v seznamu uporabnikov.


Urejanje uporabnikov

Na levi strani iz spiska uporabnikov izberete tistega, ki ga želite urejati. Uporabniški podatki se izpišejo v zavihku Table editor ali HTML View. Kliknite na zavihek .

Nato iz spustnega menija izberite željeno predlogo za urejanje vnosa.

V našem primeru uporabljamo AAI-Mandatory.html.

V tem pogledu lahko urejate podatke o vnosih. Slika prikazuje obvezne atribute v bazi ldap. Med stranmi za urejanje lahko prehajate s pomočjo navigacijske vrstice.

Po zaključku urejanja vnosa ga v bazi posodobite s klikom na gumb .

Program izpiše obvestilo o uspehu zapisovanja.


Iskanje uporabnikov

Hitro iskanje je mogoče s pomočjo vrstice za hitro iskanje.

.

V našem primeru iščemo po atributu eduPersonPrincipalName, iskana vrednost pa je janez.novak@primer.si . Iskanje zaženete s klikom na gumb .

Za naprednejše iskanje v orodni vrstici kliknite na Search>Search Dialog.

Odpre se iskalno okno.

V našem primeru iščemo po atributu eduPersonPrincipalName, iskana vrednost pa je janez.novak@primer.si . Iskanje zaženete s klikom na gumb .

IdM vmesnik - LDAPAdmin

LDAP Admin je program za urejanje uporabniških podatkov v imeniku LDAP.

Namestitev

Namestiti je potrebno program LDAPAdmin, verzije 1.4.1 ali višje, ki deluje v okolju Windows. Na voljo je na uradni spletni strani.

V program nato lahko uvozite predpripravljene predloge (template), ki se uporabljajo za lažje dodajanje in spreminjanje uporabnikov. Vzorčno predlogo, ki vsebuje obvezne atribute potrebne v aplikacijah ArnesAAI, si lahko prenesete tu.

Podatki, ki so uporabljeni v spodnjem primeru, so izmišljeni.V postopku nastavljanja jih ustrezno nadomestite z vašimi.


Urejanje predlog

Predloge so zapisane v formatu XML. Vso vsebino gnezdite med znački <template></template>. Datoteko shranite v ime_datoteke.ltf.

 • Informacije o predlogi - Vsebuje osnovne informacije o predlogi in kontaktne podatke.
  <name>Arnes AAI - Vzorčna LDAP predloga</name>
  <description>Arnes AAI - Vzorčna LDAP predloga, ki vsebuje obvezne parametre.</description>
  <author>Arnes AAI</author>
  <version>1.0</version>
  <extends>user</extends>
  <email>aai-podpora@arnes.si</email>
  <website>http://aai.arnes.si</website>
  
 • Uporabljene sheme - Med znački <attribute></attribute> ugnezdite vse sheme, ki jih bo uporabljal LDAP zapis.
  <attribute>
  	<name>objectclass</name>
  	<value>top</value>
  	<value>person</value>
  	<value>organizationalPerson</value>
  	<value>inetOrgPerson</value>
  	<value>eduPerson</value>
  	<value>schacContactLocation</value>
  	<value>schacEmployeeInfo</value>
  	<value>schacEntryConfidentiality</value>
  	<value>schacEntryMetadata</value>
  	<value>schacLinkageIdentifiers</value>
  	<value>schacPersonalCharacteristics</value>
  	<value>schacUserEntitlements</value>
  </attribute>
  
 • Javascript - Od verzije 1.4.1 naprej LDAPAdmin omogoča izdelavo skript v jeziku Javascript. Dokumentacija je na voljo na spletni strani. Skripte omogočajo pomoč pri izpolnjevanju atributov.
  <script>
  generateUserPassword.OnClick = randomPassword;
  
  function randomPassword(sender) {
  
  var keylist="abcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789";
  var temp='';
  
  for (i=0;i<8;i++){
  	temp+=keylist.charAt(Math.floor(Math.random()*keylist.length));
  			}
  	userPassword.Text=temp;
  }
  </script>
  
 • Atributi - Posamezni atributi, ki bodo vsebovani v vaših ldap zapisih. Spisek atributov in njihova specifikacija.
  <attribute type="text">
    <name>cn</name>
    <description>Ime in priimek (cn)</description>
    <value>Janez Novak</value>
  </attribute>
  
  //Če uporabljamo Javascript atirbutom dodamo še kontrole.
  
  <attribute type="text">
  	<name>userPassword</name>
  	<description>Geslo uporabnika. S klikom na gumb se samodejno zgenerira. (userPassword)</description>
  	<value></value>
  	<control type="edit">
  		<name>userPassword</name>
  	</control>
  </attribute>
  <control type="button">
  	<caption>Generiraj geslo uporabnika</caption>
  	<name>generateUserPassword</name>
  </control>
  

  <name> je ime atributa, takšno kot je v specifikaciji zahtevanih polj v strežniku LDAP.
  <description> je poljubni opis polja, ki pomaga pri izpolnjevanju.
  <value> privzeta vrednost, ki se pokaže ob dodajanju uporabnika s pomočjo predloge.


Uvoz predlog

Najprej v orodni vrstici iz menija Tools izberete Options. Odprejo se vam nastavitve.


Izberite zavihek Templates, nato pa kliknite na gumb . Izberite mapo na svojem računalniku v katero ste shranili predloge. V okencu Template directories se vam izpise lokacija izbrane mape, tako kot na sliki. Nastavitve shranite s klikom na gumb . Po ponovnem zagonu programa bodo predloge uspešno uvožene.


Uvoz strežniškega certifikata

Organizacije, ki ste vključene v gostovanje IdP+LDAP na Arnesu v obvestilu o vzpostavitvi imenika LDAP prejmete tudi strežniški certifikat strežnika webaai1. Certifikat pred prvo povezavo na strežnik z dvojnim klikom namestite.

Odpre se okno za namestitev. Za pričetek namestitve kliknite na gumb . Namestitev nadaljujte s klikom na gumb . Izbrati morate kam vmestiti strežniški certifikat. Kliknite na gumb in izberite "Trusted root certification authorities".

Namestitev dokončajte s klikom na gumb .


Dodajanje novega strežnika

V orodni vrstici kliknete na gumb . Odpre se vam okno kjer lahko urejate povezave in se povezujete na LDAP strežnike.

Kliknete na gumb in odpre se vam okno za ustvarjanje nove povezave na LDAP strežnik.

V polja vnesite svoje podatke, kot v primeru na sliki. Povezavo shranite s klikom na gumb .


Povezava na strežnik

V orodni vrstici kliknete na gumb . Odpre se vam okno kjer lahko urejate povezave in se povezujete na LDAP strežnike.

Za vzpostavitev povezave kliknete na ime strežnika, v tem primeru je to in vzpostavila se bo povezava s strežnikom.


Dodajanje uporabnika iz predloge

Z desnim klikom kliknite na ime baze v kateri so shranjeni uporabniki. Uporabnika s pomočjo vzorčne predloge lahko vnesete, tako da kliknete na New>More>Arnes AAI Vzorčna LDAP predloga.

Odpre se vam vnosno okno, ki vsebuje obvezna polja za vnos uporabnika v LDAP bazo.

Polja so že predizpolnjena z primerom zapisa, ki ustreza specifikaciji zahtevanih polj v strežniku LDAP. Podatke v poljih nadomestite s svojimi. Za nadaljevanje kliknite na gumb .


Urejanje podatkov o uporabniku in dodajanje atributov

Z desnim klikom kliknite na ime uporabnika in izberite .

Odpre se vam zavihek Edit, na katerem lahko v stolpcu Value spreminjate že obstoječe vrednosti atributov ali povsem spodaj v stolpcu Attribute dodajate nove. Imena atributov in pravila za izpolnjevanje se nahajajo tu.

Ko zaključite z urejanjem, zapis posodobite s klikom na gumb .


Uvoz uporabnikov iz formata .ldif

V orodni vrstici kliknite Tools>Import.

Odpre se vam okno za izbiro datoteke za uvoz.

S klikom na gumb izberite datoteko .ldif, ki vsebuje zapis, ki ga boste uvozili v ldap bazo. Datoteka 21testuser.ldif vsebuje podatke za testno uporabniško ime.

Če je uvoz uporabnika uspešen se prikaže obvestilo o uspehu.


Iskanje uporabnikov

Iskalnik uporabnikov zaženete s klikom na gumb . Odpre se vam iskalno okno.

Na zavihku Search lahko iščete po Name(atribut DisplayName) in E-Mailu(atribut mail). Po kliku na gumb se vam spodaj izpišejo rezultati iskanja.

Na zavihku Custom lahko iščete po vseh atributih, ki jih vsebujejo ldap zapisi v vaši bazi. V našem primeru so to atributi, ki jih vsebuje AAI vzorčna predloga. Primer prikazuje iskanje s filtrom eduPersonPrincipalName=jan123nov45@primer.si. Po kliku na gumb se vam spodaj izpišejo rezultati iskanja.

Z dvojnim klikom na prikazan rezultat se vam odpre okno za urejanje zapisa. Če imate uvoženih več predlog lahko uporabnika dopolnite, tako da mu dodate še atribute druge predloge.