LDAP Atributi

Spodaj so prikazane definicije skupin LDAP atributov, ki se uporabljajo v omrežju eduroam in za prijavo v spletne aplikacije z uporabo AAI prijave. Atributi so v skupinah, glede na sheme, ki jih definirajo. Vsak atribut ima definirano zalogo vrednosti, zato je pred vnašanjem priporočljivo pregledati možne vrednosti. Za podrobnejši opis atributa kliknite na njegovo ime.

Nekateri atributi so obvezni in nujni za delovanje aplikacij. V spodnjih tabelah so obarvani z rdečo barvo. Obvezni atribut

person