Samozgenerirani certifikati za ArnesAAI entitete

Certifikati SAML

ArnesAAI entitete za varno izmenjavo podatkov in potrditev pristnosti podatkov preko protokola SAML, uporabljajo šifriranje s certifikati X.509. Nastavitve in certifikati posameznih entitet so shranjeni v metapodatkih, ki se nahajajo na centralni lokaciji, poznani vsem strežnikom v ArnesAAI. Tem certifikatom rečemo tudi SAML certifikati.

Ker se pri ArnesAAI vsi certifikati in nastavitve prenašajo s centralne lokacije, ne potrebujemo certifikata CA, s katerim bi podpisovali posamezne certifikate strežnikov. Certifkatom, ki niso podpisani s strani CA rečemo kar samopodpisani certifikati (angl. Self signed certificate).


Generiranje samopodpisanih certifikatov SAML za ArnesAAI

Za primer vzemimo organizacijo Osnovna šola Janeza Novaka iz Novega Mesta, ki vzpostavljajo prijavni strežnik (angl. Identity Provider) za ArnesAAI. Najprej naredimo zasebni ključ RSA, dolžine 4 KiB.

$ openssl genrsa -out key.pem 4096
Generating RSA private key, 4096 bit long modulus
..............+++
...............+++
e is 65537 (0x10001)

Nato naredimo ustrezni javni ključ v obliki samopodpisanega certifikat X.509:

$ openssl req -new -x509 -key key.pem -out cert.pem -set_serial 20110314190013 -days 7200 -subj "/C=SI/L=Novo Mesto/CN=Osnovna sola Janeza Novaka, prijavni streznik za ArnesAAI"
$ openssl x509 -in cert.pem -noout -text
Certificate:
  Data:
    Version: 3 (0x2)
    Serial Number: 201401202359 (0x2ee47276b7)
  Signature Algorithm: sha1WithRSAEncryption
    Issuer: C=SI, L=Novo Mesto, CN=Osnovna sola Janeza Novaka, prijavni streznik za ArnesAAI
    Validity
      Not Before: Jan 20 13:02:23 2014 GMT
      Not After : Jan 10 13:02:23 2016 GMT
    Subject: C=SI, L=Novo Mesto, CN=Osnovna sola Janeza Novaka, prijavni streznik za ArnesAAI
    Subject Public Key Info:
      Public Key Algorithm: rsaEncryption
        Public-Key: (4096 bit)
        Modulus:
          00:d8:a9:8f:b9:42:f9:e2:d0:38:87:07:4d:ad:0f:
          b7:f5:d4:97:a1:5e:31:28:74:63:b8:47:a9:f6:c0:
          5b:62:7b:20:12:f8:5b:1c:f7:22:f4:a8:be:9c:61:
          85:50:a9:e2:07:a9:ff:bd:5a:04:3b:e5:2c:9f:d7:
          27:ce:65:8f:23:c7:23:b3:18:09:da:3b:7b:35:ab:
          57:1d:4d:f8:c9:1c:e3:d9:ac:e0:0e:a4:25:5a:3b:
          80:cb:4a:a7:3f:e2:39:48:a7:61:3d:46:95:5f:87:
          71:b4:cc:5a:95:81:89:da:27:a9:9a:a6:2c:ec:9f:
          f5:0a:f1:b3:64:6a:a4:9c:c4:78:b7:03:fe:cf:99:
          17:c7:13:ca:54:f6:ca:b0:65:cc:29:d2:66:c2:95:
          fe:65:7e:71:92:5c:be:0a:4e:d7:d2:46:b1:6a:09:
          83:8f:a5:06:6e:31:a0:f4:a9:99:98:41:49:87:9b:
          0d:5d:cf:10:6b:7e:8d:a2:ca:79:e7:e1:f5:60:90:
          2b:21:92:fe:74:87:78:eb:8c:b0:dd:4d:30:d0:c9:
          01:82:a5:ef:32:be:85:0f:61:83:68:94:8d:5d:25:
          98:52:b8:46:cd:cc:64:4a:91:53:dd:15:38:7a:bb:
          e7:16:30:e4:63:1f:ed:00:e0:7b:39:23:1f:56:e7:
          43:83:ee:a2:6c:1e:b5:a9:9f:25:af:de:27:68:ba:
          67:4a:42:56:29:00:1a:1d:d7:f5:3b:72:95:76:cc:
          c0:78:28:c0:65:ff:df:a8:d5:5e:4a:31:4c:07:7d:
          0a:6d:e6:42:c4:5e:cd:e5:ca:4a:0b:a1:62:b6:b4:
          cf:b5:9e:bb:c6:50:1b:5d:df:85:cb:37:7b:f0:00:
          a8:a2:90:95:10:f8:84:98:9d:b5:0a:23:23:6a:9b:
          4d:b9:51:a3:29:8e:b0:2a:bf:e1:41:ee:c0:72:b9:
          b9:26:53:42:d6:29:f5:cb:03:04:a2:4c:bb:75:eb:
          06:97:6e:4b:f4:3f:4a:c0:fe:f9:e3:25:7b:d7:5d:
          af:22:fc:5a:b1:82:de:12:eb:74:8a:6d:4e:c3:c7:
          72:fb:ed:05:30:65:5a:ea:38:ae:a4:e8:c8:50:48:
          c4:3f:21:18:03:3b:cd:ef:59:57:bf:7e:8b:d9:82:
          da:c1:53:51:25:c6:59:72:b6:36:70:fb:4e:3e:2d:
          36:e2:75:1b:0c:b3:58:b7:a7:04:f5:cb:a4:3c:3d:
          3f:cd:f8:7b:7d:4b:f1:0d:b8:c7:48:26:d7:72:d4:
          c7:68:2c:89:3d:c5:98:d1:59:64:71:b3:ad:33:62:
          c6:a8:01:95:a7:ed:f0:05:d7:ef:04:11:fd:56:9a:
          0a:31:55
        Exponent: 65537 (0x10001)
    X509v3 extensions:
      X509v3 Subject Key Identifier:
        7E:6D:84:18:47:71:C4:78:A0:0C:8B:6A:42:B0:86:0C:B2:D3:7A:70
      X509v3 Authority Key Identifier:
        keyid:7E:6D:84:18:47:71:C4:78:A0:0C:8B:6A:42:B0:86:0C:B2:D3:7A:70

      X509v3 Basic Constraints:
        CA:TRUE
  Signature Algorithm: sha1WithRSAEncryption
     c7:ca:44:50:ed:ed:3a:a0:05:e2:8b:dd:ee:19:90:43:df:f0:
     62:90:54:95:39:a3:f9:c4:67:b4:93:33:e3:3f:9f:2c:4c:f2:
     09:2a:3f:4c:26:7e:f4:1b:70:23:3a:08:00:12:28:15:fb:5c:
     d3:b6:40:a6:9c:33:91:45:92:b4:d6:d3:19:97:37:ef:ef:82:
     6c:41:ff:4a:94:3b:f2:02:82:54:de:17:82:b0:fb:c5:1a:3a:
     cb:c7:cb:b8:0e:cf:76:34:2a:88:21:e1:00:54:d4:6b:44:8a:
     c4:af:82:ad:38:d1:c8:1d:0b:e4:b9:bb:f3:cc:a0:0a:05:52:
     6b:aa:95:a5:af:92:b1:66:b4:cc:64:7f:fa:72:25:82:fd:71:
     02:4c:f5:a7:5a:ed:e0:0a:c4:10:b0:03:6b:3d:ad:3d:09:db:
     cf:36:fa:05:ed:1c:b0:29:59:42:94:80:41:b5:e5:58:1a:cb:
     f2:6a:9b:07:e9:0b:38:94:ce:e5:78:6d:b9:ad:51:94:71:0b:
     d9:e1:2d:27:99:60:49:a9:5d:58:8d:d1:13:1f:b0:84:dd:50:
     ca:af:bd:84:3b:c9:4e:c8:87:dc:82:e5:52:fb:10:2b:c8:71:
     83:05:d8:ee:83:81:ec:ec:a7:6b:95:d4:78:6e:37:94:21:23:
     bb:33:48:a4:62:16:8f:20:4f:d9:82:dd:c8:17:13:29:bb:5b:
     9a:9f:dd:c8:8c:13:6a:bf:7c:59:91:83:a8:c5:2c:2a:7a:60:
     59:ee:69:46:6b:3f:bd:c8:ab:21:a8:ec:f7:09:3f:8b:cd:60:
     0d:d6:a2:04:c0:de:d8:37:c5:c2:4d:2d:c7:2e:36:3a:df:8e:
     8e:44:78:86:99:09:64:87:48:0a:75:e6:91:f4:31:c8:3f:df:
     85:cc:94:b7:f2:07:f3:fc:b4:e2:de:e4:a3:a3:a3:cf:42:e9:
     36:54:9b:cc:69:b2:c2:b7:0a:03:c8:1d:cc:c2:c8:42:cd:44:
     54:0c:26:a7:11:7c:9f:2f:9a:0d:f7:44:9c:46:bb:6c:75:e3:
     16:59:60:ac:c6:01:cb:b9:ff:51:d7:1c:6c:2e:37:e1:5d:f2:
     99:9f:b4:dc:7e:f4:94:4f:60:42:e0:a7:88:73:6a:bc:88:de:
     53:39:e3:45:20:2e:93:04:4b:c1:90:f5:fc:98:4a:36:34:02:
     ab:83:5a:31:05:0d:b9:1b:7d:24:d7:6b:83:12:91:61:07:72:
     d7:8e:61:f6:32:17:63:6f:84:ae:d7:a4:60:90:ba:54:5b:79:
     22:cb:5a:e3:cc:ed:09:3e:75:5e:67:68:98:8e:e0:29:56:34:
     27:a5:b0:db:48:71:45:91

Kontaktni naslov za tehnično pomoč: aaa-podpora@arnes.si.