Postavitev LDAP s statično datoteko /etc/slapd.conf

Nastavitve strežnika so shranjene v posebni datoteki /etc/openldap/slapd.conf ter shemah v imeniku /etc/openldap/schema/.

Namestitev strežnika OpenLDAP

 1. Preverimo, da imamo nameščen openldap in podporne programe:

  [root@system ~]# yum -y install openldap-servers openldap-clients
  

 2. Preverite katero datoteko imate /etc/sysconfig/slapd ali /etc/sysconfig/ldap. V njej nastavimo:

  # stare nastavitve izklopimo, uporablja se SLAPD_URLS
  SLAPD_LDAP=no
  SLAPD_LDAPI=no
  SLAPD_LDAPS=no
  # vključimo poslušanje LDAP na vtičnicah UNIX, tcp/389 ter tcp/636
  SLAPD_URLS="ldapi:/// ldap:/// ldaps:///"
  # vključimo uporabo nastavitvene datoteke
  SLAPD_OPTIONS="-f /etc/openldap/slapd.conf"
  

 3. Samodejni zagon vklopimo z ukazom chkconfig slapd on oziroma systemctl enable slapd.service.

 4. Vklopimo logiranje v /var/log/ldap.log:

  [root@system ~]# echo "local4.* /var/log/ldap.log" > /etc/rsyslog.d/ldap.conf
  [root@system ~]# cat > /etc/logrotate.d/ldap <<EOF
  /var/log/ldap.log {
    sharedscripts
    postrotate
  	/bin/kill -HUP `cat /var/run/syslogd.pid 2> /dev/null` 2> /dev/null || true
    endscript
  }
  EOF
  [root@system ~]# systemctl restart rsyslog.service #Fedora
  [root@system ~]# service rsyslog restart #CentOS
  

Ustvarimo certifikate za strežnik LDAP

Uredimo samopodpisane certifikate za imenik LDAP.

Certifikat moramo dostaviti vsem odjemalcem, ki se bodo povezovali do strežnika. Zaradi varnosti se odsvetuje uporaba certifikate izdanega pri javnih internetnih certifikatnih agencijah! Če res ne želite uporabiti samopodpisanega certitikata se posvetujte s strokovnjaki za certifikate ali z Arnesom.

Za splošno ime certifikata CN (angl. Common Name) vpišite "Polno ime organizacije, imenik LDAP", datoteko z zasebnim ključem zgenerirajte v /etc/openldap/certs/key.pem, datoteko s certifikatom pa v /etc/openldap/certs/cert.pem.

 1. Ustvarimo zasebni ključ in zaščitimo dostop do njega:

  [root@system ~]# openssl genrsa -out /etc/openldap/certs/key.pem 2048
  Generating RSA private key, 2048 bit long modulus
  ..................+++
  .................................+++
  e is 65537 (0x10001)
  [root@system ~]# chmod g=r,o= /etc/openldap/certs/key.pem
  [root@system ~]# chown root:ldap /etc/openldap/certs/key.pem
  

 2. Ustvarimo certifikat, naštejte vse naslove IP in imena DNS, ki jih imajo vsi strežniki LDAP. Tudi localhost, lokalne naslove in naslove IPv6:

  [root@system ~]# /bin/cp -f /etc/pki/tls/openssl.cnf myssl.cnf
  [root@system ~]# echo "[myssl]" >>myssl.cnf
  [root@system ~]# echo "subjectAltName = IP:127.0.0.1, IP:0::1, DNS:localhost, DNS:localhost.localdomain, IP:10.0.99.305, DNS:ldap.os-prva.si, DNS:ldap1.os-prva.si, DNS:ldap2.os-prva.si, DNS:ldap3.os-prva.si" >>myssl.cnf
  [root@system ~]# openssl req -sha1 -config myssl.cnf -extensions myssl -new -x509 -key /etc/openldap/certs/key.pem -out /etc/openldap/certs/cert.pem -set_serial 20120824121259 -days 1440 -subj "/C=SI/L=Kranj/CN=Osnovna sola Janeza Novaka, imenik LDAP"
  

 3. Preverimo certifikat:

  [root@system ~]# openssl x509 -noout -text -in /etc/openldap/certs/cert.pem
  Certificate:
    Data:
      Version: 3 (0x2)
      Serial Number:
        12:4c:b7:c7:87:2b
      Signature Algorithm: sha1WithRSAEncryption
      Issuer: C=SI, L=Kranj, CN=Osnovna sola Janeza Novaka, imenika LDAP
      Validity
        Not Before: Jul 19 09:04:34 2012 GMT
        Not After : Jun 28 09:04:34 2016 GMT
      Subject: C=SI, L=Kranj, CN=Osnovna sola Janeza Novaka, imenika LDAP
      Subject Public Key Info:
        Public Key Algorithm: rsaEncryption
          Public-Key: (2048 bit)
          Modulus:
            00:c8:03:ca:68:4d:e8:ee:94:c2:a6:7f:82:d0:91:
            aa:68:56:01:ad:d7:b8:b1:76:ae:59:dd:6c:2a:73:
            20:68:63:c6:ab:c2:14:f3:e8:8c:08:df:e9:71:e6:
            56:c4:ef:6f:b8:18:a7:04:bf:ab:66:27:61:17:67:
            17:0a:57:e5:a3:12:09:9d:d7:15:00:59:1b:7a:75:
            14:c3:24:d0:c7:c9:d4:5d:64:c1:39:53:7b:a4:e5:
            2b:73:41:c0:b4:41:84:06:89:f2:ba:1a:37:cf:cb:
            76:75:f4:8e:fa:9a:1d:05:30:74:c0:73:68:12:86:
            fe:0f:5d:6c:cc:21:39:e8:f5:f0:08:ca:9c:19:16:
            6e:c9:fb:e9:cb:9e:82:26:57:78:bf:25:21:f6:2a:
            c1:1a:de:0e:03:3b:45:42:2a:ec:5b:17:74:ad:0a:
            d2:f2:6c:cb:8e:0d:e8:a8:10:d2:b6:9e:6f:13:02:
            e7:2b:9a:f2:07:2a:7b:5c:3a:2a:6d:59:7a:4f:22:
            ed:ce:8f:ea:aa:76:b8:f5:85:d8:41:18:6f:e3:f5:
            64:4e:77:a8:c4:04:0e:37:29:0f:95:0f:b3:f0:56:
            e1:d4:c1:6c:cd:35:54:5a:15:46:08:23:3d:0d:89:
            d9:44:1e:d3:92:db:41:f4:42:0d:07:d1:17:dd:13:
            8a:39
          Exponent: 65537 (0x10001)
      X509v3 extensions:
        X509v3 Subject Key Identifier:
          D6:8A:1B:0B:4F:34:DF:C9:11:FF:DA:AE:B4:85:B4:2F:45:A7:2D:B1
        X509v3 Authority Key Identifier:
          keyid:D6:8A:1B:0B:4F:34:DF:C9:11:FF:DA:AE:B4:85:B4:2F:45:A7:2D:B1
  
        X509v3 Basic Constraints:
          CA:TRUE
    Signature Algorithm: sha1WithRSAEncryption
      01:ee:bf:2f:f1:c3:77:dc:7c:0d:74:f9:c2:26:59:fb:2d:ca:
      5b:ce:d8:90:96:45:54:4c:b4:cb:4e:7d:bb:1a:54:93:43:ec:
      11:6a:da:8d:3b:7e:fd:17:24:be:f4:cf:c8:1e:f8:a2:76:b4:
      d5:bc:1f:90:c4:49:e6:4c:c8:8b:fe:de:da:3a:71:da:f3:66:
      2a:9b:3f:9d:24:94:36:d7:4a:8d:7b:69:5f:dc:b9:d3:36:32:
      76:02:85:0e:70:14:b0:d4:bb:99:3b:4d:82:42:1b:00:8b:5a:
      8f:28:7e:9b:02:c2:4b:3f:a6:8a:a7:e6:7b:f5:b1:5f:bb:f9:
      24:1d:e3:9f:4d:0a:ff:02:1f:24:8c:c8:a6:0f:43:3a:70:51:
      42:9f:0a:a1:9e:8f:59:fb:3c:8b:c3:86:81:84:d1:b6:1d:e9:
      d9:9d:12:03:e9:17:ae:6a:8b:25:ab:20:12:64:65:c8:be:c8:
      95:0a:22:1c:20:83:a8:d9:2d:0b:68:44:6d:44:4a:a8:8d:5a:
      dc:37:ca:96:99:b0:44:94:ab:60:9e:4f:18:0c:af:7d:30:62:
      44:fd:e2:00:21:24:d4:e2:be:c6:5b:9a:40:84:bb:44:86:fe:
      df:d2:59:fe:01:29:ab:08:a9:ea:a9:d5:dd:e3:6b:34:30:52:
      b1:77:46:cb
  

Namestitev shem ter konfiguracija /etc/openldap/slapd.conf

 1. Namestimo ustrezne sheme:

  [root@system ~]# wget http://aai.arnes.si/static/ldap/eduperson.schema-200412 -O /etc/openldap/schema/eduperson.schema
  [root@system ~]# wget http://aai.arnes.si/static/ldap/schac.schema-20060724 -O /etc/openldap/schema/schac.schema
  

 2. Ustrezno ustvarimo in uredimo datoteko /etc/openldap/slapd.conf ter pobrišemo neuporabljeni imenik slapd.d (openldap lahko v nekaterih primerih navkljub nastavitveni datoteki prebira nastavitve iz slapd.d):

  [root@system ~]# touch /etc/openldap/slapd.conf
  [root@system ~]# chmod o-r /etc/openldap/slapd.conf
  [root@system ~]# chgrp ldap /etc/openldap/slapd.conf
  [root@system ~]# rm -rf /etc/openldap/slapd.d
  

  Vstavite ustrezno vsebino, dodatno morate biti pozorni na odebeljeno vsebino.

  # OpenLDAP config file
  include     /etc/openldap/schema/corba.schema
  include     /etc/openldap/schema/core.schema
  include     /etc/openldap/schema/cosine.schema
  include     /etc/openldap/schema/duaconf.schema
  include     /etc/openldap/schema/dyngroup.schema
  include     /etc/openldap/schema/inetorgperson.schema
  include     /etc/openldap/schema/java.schema
  include     /etc/openldap/schema/misc.schema
  include     /etc/openldap/schema/nis.schema
  include     /etc/openldap/schema/openldap.schema
  include     /etc/openldap/schema/ppolicy.schema
  include     /etc/openldap/schema/collective.schema
  include     /etc/openldap/schema/eduperson.schema
  include     /etc/openldap/schema/schac.schema
  
  pidfile     /var/run/openldap/slapd.pid
  argsfile    /var/run/openldap/slapd.args
  
  # Load dynamic backend modules
  # - modulepath is architecture dependent value (32/64-bit system)
  # modulepath /usr/lib/openldap
  modulepath /usr/lib64/openldap
  
  # moduleload accesslog.la
  # moduleload auditlog.la
  moduleload syncprov.la
  
  TLSCertificateFile /etc/openldap/certs/cert.pem
  TLSCertificateKeyFile /etc/openldap/certs/key.pem
  
  # local access doesn't need SSL
  localSSF 128
  # SSL required for any access
  security ssf=128
  
  # Server ID
  #serverID 1
  
  ############################################################
  # Global ACLs
  access to *
    by dn.exact="gidNumber=0+uidNumber=0,cn=peercred,cn=external,cn=auth" manage
    by dn.exact="cn=root,dc=os-prva,dc=si" manage
    by * break
  
  # Permit RADIUS user access to data for authentication/authorisation
  access to dn.sub="dc=os-prva,dc=si" attrs=entry,eduPersonPrincipalName,userPassword,schacExpiryDate
    by dn="cn=radius,ou=System,dc=os-prva,dc=si" read
    by * break
  
  # Permit users to change their password
  access to dn.sub="dc=os-prva,dc=si" attrs=userPassword,shadowLastChange
    by self write
    by anonymous auth
    by * break
  
  # Permit users RO access to their data
  access to dn.sub="dc=os-prva,dc=si"
    by anonymous auth
    by self read
    by * break
  
  ############################################################
  # DATABASE - monitor
  # enable server status monitoring (cn=monitor)
  database monitor
  access to *
      by dn.exact="gidNumber=0+uidNumber=0,cn=peercred,cn=external,cn=auth" read
      by dn.exact="cn=root,dc=os-prva,dc=si" read
      by * none
  
  ############################################################
  # DATABASE - data - 1
  database    bdb
  suffix     dc=os-prva,dc=si
  checkpoint   1024 15
  rootdn     cn=root,dc=os-prva,dc=si
  rootpw     skritogesloroot
  
  # The database directory MUST exist prior to running slapd AND
  # should only be accessible by the slapd and slap tools.
  # Mode 700 recommended.
  directory    /var/lib/ldap
  
  # recommendation 3*cachesize
  idlcachesize  75000
  cachesize    25000
  checkpoint   1024 15
  dbconfig    set_cachesize 0 10485760 0
  dbconfig    set_lg_bsize 2097152
  dbconfig    set_lg_dir /var/lib/ldap
  dbconfig    set_flags DB_LOG_AUTOREMOVE
  
  index objectClass            eq,pres
  index ou,cn,mail,surname,givenname   eq,pres,sub
  index uidNumber,gidNumber,loginShell  eq,pres
  index uid,memberUid           eq,pres,sub
  index nisMapName,nisMapEntry      eq,pres,sub
  index eduPersonPrincipalName      eq,pres
  index schacPersonalUniqueCode		eq,pres
  index schacPersonalUniqueID		eq,pres
  index schacUUID				eq,pres
  index entryCSN             eq
  index entryUUID             eq
  

 3. Strežnik zaženemo z uakzom service slapd start oziroma systemctl start slapd.service.
 4. Vnesemo osnovne objekte s katerimi zgradimo strukturo ter dodamo testnega sistemskega uporabnika. Prave uporabnike vnašamo v ou=Users na podoben način. Datoteki predhodno ustrezno uredite.

  ldapmodify -Y EXTERNAL -H ldapi:/// -f 20boot.ldif
  ldapmodify -Y EXTERNAL -H ldapi:/// -f 21testuser.ldif
  

 5. Za dostop do imenika uredimo za vsako storitev sistemskega uporabnika in dodamo ustrezne filtre ACL. Vsak uporabnik naj ima dostop le do tistih atributov, ki jih potrebuje za delovanje. Datoteko predhodno ustrezno uredite. Odstaniti ali zakomentirati morate vnos v dn: olcDatabase={2}hdb,cn=config ter ustrezno popraviti komponento dc=os-prva.

  ldapmodify -Y EXTERNAL -H ldapi:/// -f 35radius.ldif
  

Testiranje delovanja LDAP

Za dostop do LDAP uredimo nastavitve v /etc/openldap/ldap.conf za ves sistem ali za posameznega uporabnika v njegovem domačem imeniku v datoteki ~/.ldaprc. Ustrezno uredite datoteko. Če vzpostavljate dostop z drugega računalnika morate prenesti tudi certifikat strežnika iz /etc/openldap/certs/cert.pem.

$ cat ~/.ldaprc
BASE	dc=os-prva,dc=si
URI	ldap://127.0.0.1
DEREF	never
TLS_CACERT	/etc/openldap/certs/cert.pem
TLS_REQCERT	demand

Dostop do LDAP preverite z ukazom ldapsearch.

Izpis DN vseh objektov v dc=os-prva,dc=si, brez izpisa njihovih atributov:

[user@system ~]$ ldapsearch -x -ZZ -D cn=root,dc=os-prva,dc=si -b dc=os-prva,dc=si -H ldap://127.0.0.1 -W dn
Enter LDAP Password:
# extended LDIF
#
# LDAPv3
# base with scope subtree
# filter: (objectclass=*)
# requesting: dn
#

# os-prva.si
dn: dc=os-prva,dc=si

# root, os-prva.si
dn: cn=root,dc=os-prva,dc=si

# People, os-prva.si
dn: ou=People,dc=os-prva,dc=si

# Computers, os-prva.si
dn: ou=Computers,dc=os-prva,dc=si

# System, os-prva.si
dn: ou=System,dc=os-prva,dc=si

# Groups, os-prva.si
dn: ou=Groups,dc=os-prva,dc=si

# eduroam, Groups, os-prva.si
dn: cn=eduroam,ou=Groups,dc=os-prva,dc=si

# nobody, Groups, os-prva.si
dn: cn=nobody,ou=Groups,dc=os-prva,dc=si

# test, System, os-prva.si
dn: uid=test,ou=System,dc=os-prva,dc=si

# radius, System, os-prva.si
dn: cn=radius,ou=System,dc=os-prva,dc=si

# search result
search: 3
result: 0 Success

Dodatno: Enak izpis lahko pridobite tudi z uporabo lokalnega dostopa, vendar le kot uporabnik root:

[root@system ~]# ldapsearch -Y EXTERNAL -H ldapi:/// dn

Preizkus dostopa uporabnika radius do imenika, izpišejo se le dovoljeni podatki:

[user@system ~]$ ldapsearch -x -ZZ -D cn=radius,ou=System,dc=os-prva,dc=si -b dc=os-prva,dc=si -H ldap://127.0.0.1 -W eduPersonPrincipalName=test@os-prva.si
Enter LDAP Password:
# extended LDIF
#
# LDAPv3
# base with scope subtree
# filter: eduPersonPrincipalName=test@os-prva.si
# requesting: ALL
#

# test, System, os-prva.si
dn: uid=test,ou=System,dc=os-prva,dc=si
userPassword:: c2tyaXRvZ2VzbG90ZXN0
eduPersonPrincipalName: test@os-prva.si
schacExpiryDate: 99991231235959Z

# search result
search: 3
result: 0 Success

# numResponses: 2
# numEntries: 1

Dodatno: Postavitev na večih strežnikih za večjo zanesljivost

OpenLDAP podpira replikacije glavni-pomožni (angl. master-slave) kot tudi replikacijo n-glavnih (angl. N-way multimaster). Redundanca glavni-pomožni zahteva večjo preudarnost pri postavitvi in analizo uporabe pri aplikacijah, hkrati pa lahko ponuja boljše performančne zmogljivosti.

Postavitev n-enakih je malce bolj zahtevna, performančno slabša, ne zahteva pa poglobljene analize aplikacij. Ker je večina postavitev imenikov v Sloveniji za manjše število uporabnikov v splošnem svetujemo postavitev n-enakih.

Najprej postavimo prvi strežnik, kot je opisano zgoraj in rezerviramo dodatni naslov IP za drugi strežnik. Strežnikov lahko dodamo tudi več, nastavitve smiselno dodamo tako kot za drugi strežnik.

Pri postavitvi strežnikov spreminjamo nastavitve na enem strežniku in nastavitveno datoteko prenesemo na ostale strežnike ali ročno ali avtomatizirano z mehanizmi kot so scp, rsync in podobni. Če želimo lahko nastavitveno datoteko shranimo v repozitorij GIT, SVN ... za spremljanje večih različic datotek. Po prenosu datoteke moramo vsak strežnik vnovič zagnati.

Dodamo replikacijo

V datoteki /etc/sysconfig/ldap oziroma /etc/sysconfig/slapd spremenimo:

SLAPD_URLS="ldapi:/// ldap:/// ldaps:///"
v vrstico:
SLAPD_URLS="ldapi:/// ldap:/// ldaps:/// ldap://10.0.99.305:6301/"

Namesto 10.0.99.305 vpišemo naslov IP strežnika LDAP. Naslove IP preverimo z ukazom ifconfig. Vrstico moramo dodati ker so nastavitvene datoteke identične in preko nje strežnik ugotovi kateri ID/naslov za replikacijo oziroma sklop nastavitev je njegov. Za replikacijo se uporabljajo ločena vrata TCP/6301.

V datoteki /etc/openldap/slapd.conf dodamo/popravimo nastavitve serverID

[...]
# Server ID
serverID        1 "ldap://10.0.99.305:6301/"
serverID        2 "ldap://10.0.99.306:6301/"

############################################################
# Global ACLs
[...]

V datoteki /etc/openldap/slapd.conf vključimo replikacijo, vsebino dodamo na koncu bloka database xxx:

[...]
index entryUUID             eq

# Configure LDAP synchronisation engine
overlay        syncprov
syncprov-checkpoint  10 1
syncprov-sessionlog  100

syncrepl        rid=1
            type=refreshAndPersist
            schemachecking=on
            retry="10 6 60 +"
            bindmethod=simple
            tls_cacert="/etc/openldap/certs/cert.pem"
            tls_reqcert=demand
            starttls=critical
            keepalive=10:3:1
            network-timeout=1
            timeout=1
            provider="ldap://10.0.99.305:6301/"
            searchbase="dc=os-prva,dc=si"
            binddn="cn=root,dc=os-prva,dc=si"
            credentials="skritogesloroot"

syncrepl        rid=2
            type=refreshAndPersist
            schemachecking=on
            retry="10 6 60 +"
            bindmethod=simple
            tls_cacert="/etc/openldap/certs/cert.pem"
            tls_reqcert=demand
            starttls=critical
            keepalive=10:3:1
            network-timeout=1
            timeout=1
            provider="ldap://10.0.99.306:6301/"
            searchbase="dc=os-prva,dc=si"
            binddn="cn=root,dc=os-prva,dc=si"
            credentials="skritogesloroot"

mirrormode on

Odpremo še eno okno do strežnika in spremljamo dnevnik imenika z ukazom tail -f /var/log/ldap.log.

Prvi strežnik ponovno zaženemo z ukazom service slapd restart in preverimo sporočila v dnevniški datoteki v drugem oknu. Verjetno zaznamo sporočila o nedosegljivosti drugega strežnika, kar je v tem koraku, ko še ni vzpostavljen popolnoma razumljivo:

Mar 12 14:43:45 build-c6 slapd[2861]: slap_client_connect: URI=ldap://10.0.99.306:6301/ Error, ldap_start_tls failed (-1)
Mar 12 14:43:45 build-c6 slapd[2861]: do_syncrepl: rid=002 rc -1 retrying (2 retries left)
Mar 12 14:43:55 build-c6 slapd[2861]: slap_client_connect: URI=ldap://10.0.99.306:6301/ Error, ldap_start_tls failed (-1)
Mar 12 14:43:55 build-c6 slapd[2861]: do_syncrepl: rid=002 rc -1 retrying (1 retries left)
Mar 12 14:44:05 build-c6 slapd[2861]: slap_client_connect: URI=ldap://10.0.99.306:6301/ Error, ldap_start_tls failed (-1)
Mar 12 14:44:05 build-c6 slapd[2861]: do_syncrepl: rid=002 rc -1 retrying
Mar 12 14:44:15 build-c6 slapd[2861]: slap_client_connect: URI=ldap://10.0.99.306:6301/ Error, ldap_start_tls failed (-1)
Mar 12 14:44:15 build-c6 slapd[2861]: do_syncrepl: rid=002 rc -1 retrying

Dodamo drugi strežnik

 1. nastavitevno datoteko /etc/openldap/slapd.conf prekopiramo na novi strežnik,
 2. skopiramo ter popravimo naslov IP v /etc/sysconfig/ldap oziroma /etc/sysconfig/slapd,
 3. skopiramo dodatne sheme,
 4. uredimo logiranje v /var/log/ldap.log po gornjih navodilih,
 5. skopiramo certifikat in zasebni ključ
  • vsi naslovi IP in imena vseh strežnikov morajo biti dodani, če niso je potrebno certifikat ustvariti na novo,
  • pazite na pravice datoteke key.pem.
 6. uredimo zagon imenika in ga zaženemo.

Pravilnost delovanja preverjamo v /var/log/ldap.log, kjer se beležijo napake in dostopi. Preverimo, da se podatki res sinhronizirajo, recimo tako, da dodamo uporabniško ime test2. Celotni izpis imenika pa dosežemo z ukazom ldapsearch.

[root@system ~]# ldapsearch -Y EXTERNAL -H ldapi:/// -b dc=os-prva,dc=si dn
SASL/EXTERNAL authentication started
SASL username: gidNumber=0+uidNumber=0,cn=peercred,cn=external,cn=auth
SASL SSF: 0
# extended LDIF
#
# LDAPv3
# base with scope subtree
# filter: (objectclass=*)
# requesting: dn
#

# os-prva.si
dn: dc=os-prva,dc=si

# root, os-prva.si
dn: cn=root,dc=os-prva,dc=si

# People, os-prva.si
dn: ou=People,dc=os-prva,dc=si

# Computers, os-prva.si
dn: ou=Computers,dc=os-prva,dc=si

# System, os-prva.si
dn: ou=System,dc=os-prva,dc=si

# Groups, os-prva.si
dn: ou=Groups,dc=os-prva,dc=si

# eduroam, Groups, os-prva.si
dn: cn=eduroam,ou=Groups,dc=os-prva,dc=si

# nobody, Groups, os-prva.si
dn: cn=nobody,ou=Groups,dc=os-prva,dc=si

# test, System, os-prva.si
dn: uid=test,ou=System,dc=os-prva,dc=si

# radius, System, os-prva.si
dn: cn=radius,ou=System,dc=os-prva,dc=si

# test2, System, os-prva.si
dn: uid=test2,ou=System,dc=os-prva,dc=si

# search result
search: 2
result: 0 Success

# numResponses: 12
# numEntries: 11