Skripta za izdelavo in pošiljanje statistike dostopov

Skripta za pošiljanje statistik deluje nad bazo radius, kot je določena v tehničnih navodilih ARNES. Skripta zbere in izračuna ustrezne statistične podatke iz baze in ji po pošti pošlje na nastavljene poštne naslove.


Navodila

Pred zagonom skripte jo je potrebno ustrezno nastaviti. To storimo tako, da jo odpremo v urejevalniku besedila in v zgornjem delu datoteke nastavimo ustrezne vrednosti spremenljivk:

Priporočeno je, da se za $from nastavi veljavni naslov skrbnika sistema Eduroam.


Dodatna navodila

Skripta predvideva, da ima uporabnik 'root' dostop do baze 'radius' ter da je na strežniku poštni sistem vzpostavljen in deluje. Pošta se pošilja z uporabo programa /usr/sbin/sendmail, ki je del paketa sendmail in postfix. Priporoča se postfix.

Na sistemih s poštnim sistemom postfix je potrebno tipično nastaviti ime domene v /etc/postfix/main.cf ter dodati v /etc/postfix/aliases ustreznega prejemnika za uporabnika root.


Nastavitev mesečnega pošiljanja statistik

Za mesečno poganjanje statistik v cron vnesemo skripto in nastavimo njen zagon vsakega 1. v mesecu. V cron z ukazom crontab -e vnesemo vrstici:
# Poslji statistike vsakega 1. v mesecu
0 0 1 * * /root/statistika
Vrstica pomeni, da se vsako 0. minuto, vsako 0. uro vsakega prvega v mesecu poženejo vpisani ukazi. V primeru je privzeto, da se skripta nahaja v /root/statistike. Več podrobnosti se da prebrati z ukazom man 5 crontab.