Priporočila za nastavitve brezžičnega omrežja v učilnicah z računalniško podprtim učnim programom

V učilnicah z računalniško podprtim učnim programom je potrebno zagotoviti brezžično omrežje večje zanesljivosti ter prepustnosti. Izpad delovanja omrežja bi motil učni proces, zaradi navezave učnega procesa z omrežjem pa slušatelji potrebujejo kvalitetnejšo in hitrejšo povezavo do interneta.

 1. Pred vzpostavitvijo omrežja je potrebno opraviti strokovni ogled področja (angl. site survey).
 2. V učilnicah z računalniško podprtim učnim programom moramo načrtovati gosto postavitev brezžičnega omrežja.

Kadar v določenih prostorih vzpostavljamo gosto postavitev, zunaj učilnic pa omrežje s čim večjim pokrivanjem govorimo o hibridni postavitvi.


Strokovni ogled področja - Site Survey

Strokovni ogled področja imenujemo pregled primernosti prostorov za vzpostavitev brezžičnega omrežje. Namen je ugotoviti:

 1. količino motenj v radijskem frekvenčnem prostoru,
 2. prepustnost gradbenih materialov in objektov v prostoru za radijske valove v želenem frekvenčnem območju,
 3. ugotoviti optimalno razporeditev dostopovnih točk, nastavitve radijskih kanalov ter moči oddajnikov.

Ogled se opravi za tako za 5GHz kot 2.4GHz frekvenčni pas, s poudarkom na zadnjem zaradi veliko večjega števila pričakovanih motenj. Praktični preizkus se opravi z:

 1. preizkusno dostopovno točko,
 2. odjemalcem s slabšim radijskim sprejemnikom,
 3. orodjem za merjenje prenosa podatkov preko TCP (na primer iperf),
 4. frekvenčnim analizatorjem.

Rezultat pregleda je tloris stavbe z označenimi fizičnimi lokacijami dostopovnih točk, njihovimi imeni in nastavitvami radijskih vmesnikov (kanali in moči). Pri nastavljanju 2.4GHz kanalov se uporabi razporeditev kanalov 1, 5, 9, 13. Kanalu 13 se poskušamo izogibati zaradi nezdružljivosti z opremo, nastavljeno za Ameriški trg (regulacija FCC). Kjer nastavljamo kanal 13 moramo zagotoviti dobro prekrivanje s sosednjimi dostopovnimi točkami.

Gosta postavitev

V učilnicah z gosto postavitvijo zagotovimo tudi redundačno pokritost z dodatno dostopovno točko. Učilnice, ki so glede na širitev signala sosednje, si lahko "delijo" skupno redundančno dostopovno točko. Tako lahko na primer pri dveh učilnicah, vzpostavimo redundanco v vseh učilnicah z namestitvijo dodatne dostopovne točke v prostoru med učilnicama ali na robu ene izmed učilnic.

Za gosto vzpostavitev dodatno nastavimo v dostopovnih dočkah naslednje:

 1. Radijski kanal in moč oddajanja glede na ugotovitve strokovnega ogleda območja,
 2. Po potrebi se vključi premeščanje pasu angl. Band steering, kjer se uporabnike sili z natrpanega 2.4GHz območja na 5GHz območje,
 3. izklopimo podporo 802.11a, 802.11b in 802.11g. Omogoči se le odjemalce 802.11n tako na 2.4GHz kot 5GHz pasu,
 4. dovolimo le 20MHz pasovno širino (angl. Single channel),
 5. na samih dostopovnih točkah nastavimo filtriranje (odmetavanje) prometa multicast DNS.