Strežnik AAA - FreeRADIUS

Namestitev

Namestiti je potrebno strežnik FreeRADIUS verzije 2.1.12 ali novejši, s popravkom schac_date. Na voljo so predpripravljeni rpm paketi za CentOS.


Lahko pa opravite namestitev iz paketa z izvorno kodo, ki ga dobite na naslovu ftp://ftp.freeradius.org/pub/radius/ ter dodate popravek schac_date. Opis namestitve FreeRADIUS iz izvorne kode se nahaja na straneh Wiki FreeRADIUSa.


Nastavitev


Omejevanje dostopa uporabnikom v omrežju domače organizacije glede na "urnik"

Vsakemu uporabniku lahko tudi posebej določimo kdaj sme uporabljati omrežje tako, da mu nastavimo "Login-Time". Omejitev ne deluje pri gostovanju uporabnika (drugi časovni pas, avtorizacijo izvaja tuje omrežje).

Vklop Libroam na organizacijah s knjižnicami

Organizacije, ki so priključene v Eduroam.si in imajo tudi knjižnice lahko uredijo priklop za uporabnike Libroam z naslednjimi nastavitvami: