Postavitev strežnika DHCP

Vzorčna nastavitev (/etc/dhcpd.conf)

authoritative;
log-facility local3;
option domain-name "organizacija.tld";
option domain-name-servers IP_DNS1, IP_DNS2;
default-lease-time 600;
max-lease-time 1200;
ddns-update-style none;
one-lease-per-client true;


# Uporabniki brezzicnega omrezja
shared-network "vlan100" {
# omrezje /27 z 32 IPji
subnet 10.0.1.0 netmask 255.255.255.224 {
  pool {
    option routers 10.0.1.1;
    range 10.0.1.2 10.0.1.30;
  }
}
# Dodatno omrezje /26 z 64 IPji
subnet 10.0.1.64 netmask 255.255.255.192 {
  pool {
    option routers 10.0.1.65;
    range 10.0.1.66 10.0.1.126;
  }
}
}


# Uporabniki ozicenega omrezja
shared-network "vlan200" {
# Na ozicenem omrezju imamo daljse case izposoje stevilke IP
default-lease-time 3600;
max-lease-time 7200;
# omrezje /24 z 256 IPji
subnet 10.0.2.0 netmask 255.255.255.0 {
  pool {
    option routers 10.0.2.1;
    range 10.0.2.2 10.0.1.254;
  }
}


# Streznik mora biti vedno na istem naslovu
host streznik1 {
    hardware ethernet 00:03:76:29:3e:af;
    fixed-address 10.0.2.77;
}
}