Nastavitve Cisco AP-1130, AP-1230, AP-1240

Kratek povzetek nastavitev

 • Uporabljena je vzorčna nastavitev Cisco AP-1130 AG in AP-1240 AG. Navodila pa so uporabna tudi za nastavljanje starejšega modela Cisco AP-1230G. Ker Cisco AP-1230G ne vsebuje radijskega vmesnika za frekvenčno področje A, izpustite ukaze, ki se nanašajo na drug radijski vmesnik (interface Dot11Radio1).
 • za oddaljeni dostop se uporablja samo SSH, telnet je onemogočen s filtri
 • odjemalcem je s filtri onemogočeno pošiljanje odgovorov DHCP
 • Do AP je speljan 802.1Q trunk z vsaj dvema VLANoma, upravljalni (angl. Managment) in VLAN za uporabnike brezžičnega omrežja. Dodati je možno poljubno število VLANov. VLANe je potrebno dodajati tako na radijskem vmesniku (interface Dot11Radio0.<vlan>) kot na vmesniku ethernet (FastEthernet0.<vlan_uporabniki>)
 • Vedno je potrebno oglaševati omrežje z imenom "eduroam" (nastavitev SSID). Lahko se doda dodatna imena omrežij
 • Če se omogoči SNMP, mora biti ščiten s filtri IP
 • Začetne ključe RSA za delovanje storitve SSH se zgenerira z ukazom: crypto key generate rsa. Zgenerirajte ključ velik vsaj 1024 bitov.
 • V primeru uporabe tujih napajalnikov PoE na stikalu Cisco, dostopovna točka včasih preventivno izklopi radijske oddajnike. Napajanje PoE se da nastaviti tudi z ukazoma:
  power inline negotiation injector installed
  power inline negotiation prestandard source

Vzorčna nastavitev

version 12.3
no service pad
service timestamps debug datetime msec localtime show-timezone
service timestamps log datetime msec localtime show-timezone
service password-encryption
service sequence-numbers
!
hostname ap<ime_lokacije>
!
enable secret <geslo za nastavljanje naprave>
!
username <skrbnisko ime> secret <geslo za dostop do AP>
clock timezone CET 1
clock summer-time CEST recurring last Sun Mar 2:00 last Sun Oct 3:00
ip subnet-zero
ip domain-name <ime domene, na primer: fakulteta.univerza.si >
ip name-server <dns1>
ip name-server <dns2>
ip name-server <dns3>
!
aaa new-model
!
aaa group server radius radius_grp
server <streznik radius1> auth-port 1812 acct-port 1813
server <streznik radius2> auth-port 1812 acct-port 1813
!
aaa authentication login default local
aaa authentication login radius_auth group radius_grp
aaa accounting update periodic 600
aaa accounting network default start-stop group radius_grp
aaa accounting connection default start-stop group radius_grp
aaa session-id common
!
dot11 ssid eduroam
  # Koliko in kateri VLAN je odvisno od varnostne politike
  # organizacije in postavitve omrezja.
  vlan <vlan_uporabniki>
  authentication open eap radius_auth
  authentication key-management wpa
  accounting default
  mbssid guest-mode
!
interface Dot11Radio0
  no ip address
  no ip route-cache
  !
  encryption vlan <vlan_uporabniki> mode ciphers aes-ccm tkip
  !
  ssid eduroam
  !
  speed default
  # kateri kanal bo uporabljen je odvisno od strokovnega ogleda obmocja
  # (site survey) in ustrezne razmestitve dostopovne tocke
  channel 1

  station-role root
  dot1x reauth-period 3600


  # z vmesnika je potrebno odstraniti bridge-group 1 - namig:
  bridge-group 254
  no bridge-group 254

!
interface Dot11Radio0.<vlan_uporabniki>
  encapsulation dot1Q <vlan_uporabniki>
  ip access-group block_client_tx in
  ip access-group block_client_rx out
  no ip route-cache
  no cdp enable
  bridge-group <vlan_uporabniki>

  bridge-group <vlan_uporabniki> subscriber-loop-control
  bridge-group <vlan_uporabniki> block-unknown-source
  no bridge-group <vlan_uporabniki> source-learning
  no bridge-group <vlan_uporabniki> unicast-flooding
  bridge-group <vlan_uporabniki> spanning-disabled
!
interface Dot11Radio1
  no ip address
  no ip route-cache
  !
  encryption vlan <vlan_uporabniki> mode ciphers aes-ccm tkip
  !
  ssid eduroam
  !
  speed default

  # Radijski kanal za 802.11a se mora po predpisih samodjeno spreminjati,
  # odvisno od zasedenosti radijskega prostora. Nastavitev tu vpliva le
  # na izbiro zacetnega kanala.
  channel least-congested

  # z vmesnika je potrebno odstraniti bridge-group 1 - namig:
  bridge-group 254
  no bridge-group 254
!
interface Dot11Radio1.<vlan_uporabniki>
  encapsulation dot1Q <vlan_uporabniki>
  ip access-group block_client_tx in
  ip access-group block_client_rx out
  no ip route-cache
  no cdp enable
  bridge-group <vlan_uporabniki>

  bridge-group <vlan_uporabniki> subscriber-loop-control
  bridge-group <vlan_uporabniki> block-unknown-source
  no bridge-group <vlan_uporabniki> source-learning
  no bridge-group <vlan_uporabniki> unicast-flooding
  bridge-group <vlan_uporabniki> spanning-disabled
!
interface FastEthernet0
  no ip address
  no ip route-cache
  duplex auto
  speed auto

  # z vmesnika je potrebno odstraniti bridge-group 1 - namig:
  bridge-group 254
  no bridge-group 254

!
interface FastEthernet0.<vlan za upravljanje omreznih naprav>

  encapsulation dot1Q <vlan za upravljanje omreznih naprav>
  # v primeru, da je upravljalni VLAN brez znacke (angl. untagged) dodamo "native":
  # encapsulation dot1Q <vlan za upravljanje omreznih naprav> native

  no ip route-cache
  bridge-group 1
  no bridge-group 1 source-learning
  bridge-group 1 spanning-disabled
!
interface FastEthernet0.<vlan_uporabniki>
  encapsulation dot1Q <vlan_uporabniki>
  no ip route-cache
  bridge-group <vlan_uporabniki>

  no bridge-group <vlan_uporabniki> source-learning
  bridge-group <vlan_uporabniki> spanning-disabled
!
interface BVI1
  ip address <naslov IP> <maska upravljalnega omrezja>
  no ip route-cache
!
ip default-gateway <naslov IP prehoda upravljalnega omerzja>
no ip http server
no ip http secure-server
ip http help-path http://www.cisco.com/warp/public/779/smbiz/prodconfig/help/eag
ip radius source-interface BVI1
!

# Kako so nastavljeni filtri je prepusceno organizaciji, napisani so le zahtevani
# filtri. Na AP so filtri za omejevanje dostopa med odjemalci (uporabnikov med
# seboj) in do AP. Popolnejši filtri so na stikalu.
#
# - omogocen je sprejem vseh paketov IP razen zahtev DHCP. Tu se lahko po želji
#  filtrira pakete, namenjene k odjemalcem (promet med odjemalci).
ip access-list extended block_client_rx
  remark === block packets clients can receive ===
  deny  udp any eq bootpc any eq bootps
  permit ip any any
  remark === block packets clients can receive ===
# - onemogoci se posiljanje odgovorov DHCP
ip access-list extended block_client_tx
  remark === block packets clients transmit ===
  deny  udp any eq bootps any
  permit ip any any
  remark === block packets clients transmit ===
# - omogoci se oddaljeni dostop z SSH samo z omrezja za upravljanje
ip access-list extended block_managment_access
  remark === limit access to AP login ===
  permit tcp <naslov upravljalnega omrezja> <maska omrezja> any eq 22
ip access-list standard block_snmp_access
  remark === limit access to AP (SNMP and SSH) ===
  permit <naslov IP streznika Eduroam >
  permit <naslov IP nadzorne postaje>

snmp-server community <niz community - geslo SNMP> RO block_snmp_access
radius-server attribute 32 include-in-access-req format %i
radius-server host <streznik radius1> auth-port 1812 acct-port 1813 key <geslo za radius1>
radius-server host <streznik radius2> auth-port 1812 acct-port 1813 key <geslo za radius2>
!
control-plane
!
bridge 1 route ip
!
line con 0
  transport preferred ssh
line vty 0 4
  access-class block_managment_access in
  transport preferred ssh
  transport input ssh
line vty 5 15
access-class block_managment_access in
  transport preferred ssh
  transport input ssh
!
ntp server <naslov IP streznika NTP1>
ntp server <naslov IP streznika NTP2>
end

Dodatne nastavitve za omrežja brez IPv6

V primeru, da v omrežju nimate IPv6 morate zaradi varnostnih razlogov dodati še naslednje filtre.

interface Dot11Radio0.<vlan_uporabniki>
  # Blokiraj IPv6
  bridge-group <vlan_uporabniki> input-type-list 200
  bridge-group <vlan_uporabniki> output-type-list 200
!
interface Dot11Radio1.<vlan_uporabniki>
  # Blokiraj IPv6
  bridge-group <vlan_uporabniki> input-type-list 200
  bridge-group <vlan_uporabniki> output-type-list 200
!

# Blokiranje protokola IPv6, vsi ostali so dovoljeni
access-list 200 deny  0x86DD 0x0000
access-list 200 permit 0x0000 0xFFFF
!