Skripta za beleženje naslovov IP

Perl skripta pregleduje dnevniško datoteko strežnika DHCP in v bazi MySQL dopolnjuje zapise o uporabi omrežja s podatki o uporabniku dodeljeni številki IP. Za delovanje potrebuje dodatni modul File::Tail ter Time::HiRes, ki ju je moč dobiti na www.cpan.org (če nista že dodana vaši distribuciji).

Skripta eduroam_monitor.pl skrbi tudi za popravljanje dnevniških zapisov o uporabi brezžičnega omrežja (angl. accounting) v bazi MySQL in beleži neuspele poskuse prijav.


Navodila

Pred uporabo je potrebno vpisati v začetku skripte ustrezne podatke:

############################################
# Configuration              #
############################################
my $dsn = 'DBI:mysql:radius:localhost';
my $sql_user_name_dhcp = 'dhcpd';
my $sql_user_name_apd = 'apd';
my $sql_user_name_denied = 'denied';
my $logfile = '/var/log/dhcpd.log';
my $radius_log = '/var/log/radius/radius.log';

# Which facility should messages be logged to
my $facility = 'local6'; # write log to the facility X.
my $check_conn = 10*60; # Check existing connection every X seconds: 10 minutes.
my $online_time_check = 60*60*24; # 24 hrs

Opis nastavitev:

V /var/eduroam/etc/sys_db nastavite gesla, ki ste jih izbrali pri kreiranju baze, za ustrezne MySQL uporabnike.