6MoN - Namestitev in konfiguracija Debian

Nastavitev mrežnih vmesnikov na nadzornem strežniku 6MoN

/etc/network/interfaces
#iface eth1 inet dhcp

iface eth1 inet static
	address <naslov ip>
	netmask <maska omrežja>
	gateway <omrežni prehod>

Priklop virtualnega stroja na trunk vmesnik

Virtualni stroj, na katerem je naložen 6MoN priključimo na trunk vmesnik, v katerega speljemo vse označene VLANe na omrežju, ki jih želimo nadzorovati. Če ima virtualni stroj dva fizična vmesnika upravljalsko omrežje za dostop do 6MoN-a speljemo na drug vmesnik, sicer v snopu VLANov, upravljalsko omrežje nastavimo kot neoznačeno (ang. native).

interface GigabitEthernet0/1
 description --6MoN network monitor--
 switchport trunk native vlan 10
 switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40
 switchport mode trunk
!

Namestitev orodja za nadzor 6mon

Iz uradne spletne strani prenesite namestitev. Za prenos se je potrebno registrirati. Namestitev razpakirajte in ji določite izvajalne pravice. Sledite korakom v namestitvi.

tar xzf setup.tar.gz
chmod u+x setup.sh
./setup.sh

Nastavitev beleženja

Na nadzornem strežniku 6MoN strežniku RADIUS omogočite pisanje v bazo MySQL za beleženje. To storite tako, da v bazi ustvarite namensko uporabniško ime.

create user '6mon'@'<RADIUS FQDN>'
set password for '6mon'@'<RADIUS FQDN>' = PASSWORD('<geslo>');
grant all on nmon2.* to '6mon'@'<RADIUS FQDN>';

Nastavitev beleženja na prijavnem strežniku RADIUS. Nastavitev bo omogočila korelacijo med naslovi MAC, IP-ji in uporabniškimi imeni na omrežju. Ostale nastavitve strežnika RADIUS pustite nespremenjene.

Osnovne nastavitve

Administratorski vmesnik orodja 6MoN je na voljo na upravljalskem naslovu IP nadzornega strežnika ali lokalno na http://localhost.

home

Prikaz osnovnih nastavitev modulov. Prilagodite le potrebne parametre:

 • vmesnik, na katerem 6MoN zajema promet (interface),
 • privzeti vlan, s katerim bodo označeni paketi, ki so sicer v domorodnem vlan-u (tag_def_vlan),
 • naslov, iz katerega 6MoN pošilja sporočila (email_from:_field).
 • modules configuration

  Dodajanje skupine uporabnikov in dodelitev pravic skupini.

  add_group

  Povezava skupine in vlan-a na omrežju. S tem omogočimo, da skupina za izbrani vlan prejema obvestila o dogajanju na omrežju. Nastavitev je potrebno ponoviti za vsak vlan posebej.

  add group vlan

  Dodajanje novega uporabnika.

  add user

  Za uporabnika izpolnimo tudi dodatne podatke in ga vmestimo v ustrezno skupino. Kot član skupine bo prejemal obvestila za vlan-e, s katerimi je skupina povezana.

  edit user details

  Nastavitev mitigacijskih parametrov. Po njih se orodje 6MoN ravna, ko zazna nepravilnost na omrežju. Nastavimo jih na ravni vlan-a.

  mitigation

  Nastavitev orodja arpwatch. Vnesemo naslove IP za pomembne sestavne dele omrežja (npr. usmerjevalnik, strežnik RADIUS, strežnik DHCP,...).

  arp configuration

  Pregled podatkov o uporabnikih na omrežju s pomočjo beleženja RADIUS. Na zavihku Address correlation lahko nato strojni naslov uporabnikovega računalnika povežemo z njegovimi naslovi IPv4 in IPv6, ter uporabniškim imenom.

  accounting