Prijava v Google Apps preko IdP domače organizacije

Google ni pridružen član federacije ArnesAAI, zato mora organizacija pred razširitvijo enotne prijave poskrbeti za dvostranske formalnosti z Googlom, predvsem za priznanje statusa izobraževalne organizacija s strani Googla, na podlagi katerega je organizacija upravičena do brezplačne uporabe Google Apps for Education. Vse organizacije, ki imajo lasten IdP, lahko postopek speljejo brez posredovanja Arnesa. Tudi organizacije, ki uporabljajo gostovanje LDAP+IdP na Arnesu, lahko uporabijo ta način prijave*, vendar morajo za spremembo nastavitev IdP konktaktirati Arnes.

POZOR: organizacije, ki gostijo IdP na Arnesu lahko za Google Apps uporabijo zgolj domeno, ki je enaka kraljestvu (angl. "realm"), ali je poddomena kraljestva! Storitev je v pilotni fazi, zato lahko prihajalo do občasnih težav pri uporabi storitev. Arnes nima vpliva na težave povezane s storitvami Googla. V primeru nezadovoljivega delovanja se lahko Arnes odloči, da Google Apps ne bo podprl v okviru svojih rednih storitev.

Nastavitve Google Apps

Predpostavljamo, da imate pred pričetkom urejanja nastavitev Google Apps že vzpostavljen, povezan z vašo domeno in delujoč.

Nastavitev IdP

Metapodatki Google Apps niso del metapodatkov federacije ArnesAAI, zato jih morate dodati ročno v datoteko saml20-sp-remote.php.

Opombe

Za dostop do e-poštnega predala preko POP3 oz. IMAP protokola z uporabo e-poštnega odjemalca, je uporabniku potrebno določi ločeno geslo, saj s poštnim odjemalcem ni možno izvesti enotne spletne prijave. Dodatno geslo uporabniku določimo tako, da kliknemo na "Organization & users", izberemo želenega uporabnika in kliknemo na "Change password".

Uporaba Google Apps API vmesnika

Povezave do dokumentacije programskih vmesnikov: